Lalatović, J. (2023) „Студент и Praxis: студентска и академска периодика у борби за аутономију универзитета и слободу (књижевне) критике 1968−1974“., Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 183–204. doi: 10.18485/kis.2022.54.178.9.