Bukumira, J. (2023) Од текста до дела: надреалистички есеј, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(178), стр. 165–181. doi: 10.18485/kis.2022.54.178.8.