Pantović, K. (2023) Вишедеценијско есејистичко прегнуће Миодрага Павловића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 423–427. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.20.