Veselinović, S. (2023) Стваралаштво нових жена и културни капитал, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 415–418. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.18.