Zobenica, N. (2023) Брехтова политичка поезија за децу – Ars versus utilitas, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 347–370. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.15.