Milovanović, K. (2023) Опис Свете земље Гаврила Тадића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 249–269. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.10.