Lajić Mihajlović, D. и Đorđević Belić, S. (2023) Грамофонске плоче гуслара: реконструкција епске традиције у социјалистичкој Југославији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 223–246. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.9.