Svirčev, Žarka (2023) Феминистичке студије периодике и авангарда, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 145–166. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.6.