Barać, S. (2023) Методологија проучавања периодике у Институту за књижевност и уметност: првих педесет година, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 107–143. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.5.