Aleksić, J. (2023) Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(177), стр. 33–60. doi: 10.18485/kis.2022.54.177.2.