Šurjanac, N. (2022) Немоћ духа пред Законом земље, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 409–414. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.23.