Aleksić, J. (2022) Херменеутички смисао когнитивних и етнолингвистичких проучавања, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 403–408. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.22.