Milovanović, S. (2022) Поезија у стилистичком кључу, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 397–401. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.21.