Vraneš, B. (2022) Српска мисао о књижевности у доба хипертекста, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 361–381. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.18.