Andrijašević, N. (2022) „Периодика и издаваштво СПЦ у Минхену од 1945. до 1980. (I“), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 339–360. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.17.