Vasić, D. (2022) Жена ждрал – брак с натприродним супружником у јапанским народним приповеткама, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 279–298. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.14.