Pilipović, J. (2022) Визија тела у Еурипидовој трагедији Хиполит, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 261–278. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.13.