Igrutinović, D. (2022) Да је само воде: симболизам воде у Пустој Земљи, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 225–246. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.11.