Pavlović, T. (2022) Терор историје у време њене смрти – прилог критици романа Човек историје Малколма Бредберија, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 201–223. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.10.