Matović, T. (2022) Колективно сећање у роману Без утехе Казуа Ишигура, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 185–199. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.9.