Stevanović, K. (2022) Исидора Секулић: бој с контрастима, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 159–179. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.8.