Vukobratović, J. (2022) O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvаtske etnomuzikologije i oko nje, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 89–104. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.5.