Petković, D. (2022) „Фолклор НОБ-а, Револуције и социјалистичке изградње на страницама Народног стваралаштва – Folklor“a, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 69–87. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.4.