Radenković, L. (2022) Називи обичаја убијања стараца код Словена, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 25–40. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.2.