Specified, N. A. (2021) Читање у доба дигиталне револуције, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(167), стр. 353–354. Available at: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/298 (приступљено: 23Март2023).