Specified, N. A. (2021) Језик и књижевност у контекстима, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(167), стр. 349–351. Available at: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/297 (приступљено: 6Децембар2023).