Specified, N. A. (2021) Нови контекст(и) немогућег, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(167), стр. 347–348. Available at: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/296 (приступљено: 23Март2023).