Gromović, M. (2021) Пресек стања у српској књижевности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(167), стр. 339–345. doi: 10.18485/kis.2019.51.167.21.