Aćamović, B. (2021) Кад је Хјуз срео Попу, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(167), стр. 323–327. doi: 10.18485/kis.2019.51.167.18.