Bjelanović, N. (2021) „Милишићева поезија за дјецу: збирке "Тумарало", "Настрана врана" и "Муфица&quot“;, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(167), стр. 177–193. doi: 10.18485/kis.2019.51.167.10.