Marinković, N. (2022) Од бележнице до романа: генеза Андрићеве ‚Госпођице‘, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 423–427. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.18.