Todorović, P. (2022) Век Мицићевог ‚Зенита‘, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 185–186. Available at: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/255 (приступљено: 7Јуни2023).