Simić, Z. (2022) Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 131–162. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.6.