Andonovska, B. и Jevremović, P. (2020) ‚И тај добри момак је писао‘: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 225-254. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.12.