Popov, J. (2022) На раскршћу утицаја: структурализми у Србији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 9-35. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.1.