Trocha, B. (2020) Савремене компјутерске игре и њихове књижевне конотације, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 205-221. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.11.