Ljubinković, N. (2022) Антологијски избор српских народних приповедака Веселина Чајкановића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 13–24. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.1.