Stevanović, L. (2022) Магијски смеј Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 54(176), стр. 41–66. doi: 10.18485/kis.2022.54.176.3.