Đergović Joksimović, Z. (2021) О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 411–414. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.23.