Žižović, O. (2021) Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 263–286. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.15.