Tealip, A. и Alwakeel, S. (2021) Испољавање суфизма у савременој арапској књижевности, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 103–126. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.6.