Maksimović, G. (2021) Поруке и значења Миљковићевих Сабраних дела, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 11-26. Available at: https://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/132 (приступљено: 14Април2024).