PAREZANOVIĆ, K. Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичких мелодијских форми у настави солфеђа. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 171, p. 195–216, 22 jan. 2021.