AĆAMOVIĆ, B. Непознати Волт Витман – два открића са страница америчке штампе 19. века. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 168, p. 99–119, 10 nov. 2020.