MITROVIĆ, N. Нанси и Бланшо: „разделовљена заједница“ и „заједница која се не може признати“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 321–325, 30 out. 2020.