ANDONOVSKA, B. „То су моје личне ствари“: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа у контексту сродних извора. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 209–232, 29 out. 2020.