SPECIFIED, N. A. Издања Института за књижевност и уметност у 2023. години. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 55, n. 181, p. 333–344, 28 mar. 2024.