DUŠANIĆ, D.; AVRAMOVIĆ, M. „Чист од историја?“ Читање трауме у српској поезији деведесетих година. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 55, n. 181, p. 131–165, 28 mar. 2024.