BARAĆ, S. Дискурси о Новој муслиманки у женским часописима у Краљевини СХС/Југославији (1918–1941). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 55, n. 181, p. 35–70, 28 mar. 2024.