NIKOLIĆ, N. У потрази за смислом: од интегралне стилистике ка херменеутици. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 333–340, 28 mar. 2023.